facebook
 
REGULAMIN  |  O NAS  |  KONTAKT  |  ZAREJESTRUJ | ZALOGUJ
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Polityka prywatności serwisu Klientów Sklepu Internetowego (dalej „Sklep”), działającego pod adresem  www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Klientów Sklepu Internetowego (dalej „Sklep”), działającego pod adresem  www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl

2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie przy ulicy Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców a także Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112287, o numerze REGON 357073726 oraz o numerze NIP: 6751231772, dalej jako Administrator lub Stowarzyszenie.

 

 

1.1.    W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Niniejsze procedury i zalecenia mają zastosowanie do danych osobowych:

1.1.1.    Klientów Sklepu Internetowego  (dalej „Sklep”), działającego pod adresem  www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl

1.1.2.    Innych osób fizycznych, które korzystają z ww. serwisu, a w szczególności osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. serwisu. 

1.3.    Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

a)    świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,

b)    marketingu usług świadczonych przez Administratora oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),

c)    obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Administratora na stronie serwisu Sklepu);

d)    logowania do Konta;

e)    ewentualnego dochodzenia roszczeń;

f)    przesyłania przez Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter);

g)    wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

h)    zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu;

i)    tworzenia wewnętrznych raportów i analiz;

j)    tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu;

k)    dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów Sklepu oraz innych osób fizycznych, które korzystają z ww. serwisu

l)    zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Towarów (włącznie z dostawą Towarów) i obsługi reklamacji.

m)    realizacja celów statutowych

1.4.    Dane osobowe osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu przetwarzane są przez Administratora w celu:

a)    dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz

b)    ewentualnego dochodzenia roszczeń,

c)    wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także

d)    tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

1.5.    Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

1.6.    Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.6. powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

1.7.    Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu lub serwisu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży Towarów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

1.8.    W przypadku gdy Administrator  występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres ksiegarnia@poloniachristiana.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub pod numer telefonu 12 385-36-01.

1.9.    Usługodawca, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz osoby korzystającej z serwisu oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce  spółce IONIC spółka z o.o. sp. k., Józefa Marcika 27, 30-443 Kraków w celu prawidłowego wykonania przez ww. spółkę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem serwisem Sklepu. Przekazanie danych Klienta spółce  IONIC spółka z o.o. sp. k w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa wyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Klienta w trakcie procesu Rejestracji. Przekazanie danych osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu, następuje z momentem rozpoczęcia korzystania z serwisu przez daną osobę.

1.10.    Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres ksiegarnia@poloniachristiana.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 12 385-36-01.

1.11.    Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z serwisem Sklepu w logach systemowych serwisu Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z serwisem Sklepu. Administrator informuje, że będzie przetwarzał te dane, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu Sklepu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem Sklepu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta lub innej osoby fizycznej w serwisie Sklepu. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

1.12.    Administrator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:

1.12.1.    utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

1.12.2.    dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,

1.12.3.    tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu.

1.13.    Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

1.14.    Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

1.15.    Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail: ksiegarnia@poloniachristiana.pl.

1.16.    Jednocześnie Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

 

1.17.    Klient, Administrator uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.

 
 
Twoje dane są w pełni bezpieczne. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z Polityką Prywatności Księgarni Kontrrewolucji
Płatności obsługuje:
Tutaj zapłacisz przez:
lub wiele innych
KLIKNIJ i poznaj pełną listę
dostępnych form płatności
 
TWOJE KONTO
NOWOŚCI WYDAWNICZE
DEWOCJONALIA
INFORMACJE
COPYRIGHT BY
 
Różańce
Krzyże
Figurki
Medaliki i krzyżyki
Brelok "Nie wstydzę się Jezusa"
Ryngrafy
Świece
Kropielniczki
Stowarzyszenie Kultury
Chrześcijańskiej im. Ks.
Piotra Skargi 2017
logo