Księgarnia Polonia Christiana
zakończyła działalność.Dziękujemy że byliście z nami!

facebook
 
REGULAMIN  |  O NAS  |  KONTAKT  |  ZAREJESTRUJ | ZALOGUJ
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności Sklepu Internetowego (dalej „Sklep”), działającego pod adresem  www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Klientów Sklepu Internetowego (dalej „Sklep”), działającego pod adresem  www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl

 

Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, dalej jako Stowarzyszenie,  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Stowarzyszenie, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

 

1. Administrator danych osobowych w Sklepie Internetowym działającym pod adresem www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz osób korzystających z serwisu jest Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Skawińskiej 13/13, 31-064 Kraków, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców a także Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775730, o numerze REGON 382789862 oraz o numerze NIP: 6762563064, dalej jako Administrator lub Stowarzyszenie.

 

2. Jak chronimy Państwa dane. Do jakich danych ma zastosowanie Polityka Prywatności.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Procedury i zalecenia mają zastosowanie do danych osobowych:

a) Klientów Sklepu Internetowego (dalej „Sklep”), działającego pod adresem  www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl

b) Innych osób fizycznych, które korzystają z ww. serwisu, a w szczególności osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. serwisu.

 

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

a)    świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,

b)    marketingu usług świadczonych przez Administratora oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),

c)    obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Administratora na stronie serwisu Sklepu);

d)    logowania do Konta;

e)    ewentualnego dochodzenia roszczeń;

f)    przesyłania przez Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter);

g)    wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

h)    zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu;

i)    tworzenia wewnętrznych raportów i analiz;

j)    tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu;

k)    dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów Sklepu oraz innych osób fizycznych, które korzystają z ww. serwisu

l)    zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Towarów (włącznie z dostawą Towarów) i obsługi reklamacji.

m)    realizacji celów statutowych

Dane osobowe osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu przetwarzane są przez Administratora w celu:

a)    dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz

b)    ewentualnego dochodzenia roszczeń,

c)    wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także

d)    tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

 

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych.

Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania zamówienia, przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, kontaktu telefonicznego, w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Nami w celu przekazywania informacji o nowościach wydawniczych, zniżkach i promocjach, jak również informowanie o celach statutowych, w szczególności o organizowanych akcjach i kampaniach społecznych, konferencjach naukowych i prasowych, protestach, wydarzeniach, konkursach, debatach, seminariach a także możliwościach wspierania Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach oparte jest na wyrażonej przez Państwa zgodzie - art. 6 ust.1. lit. a, w celu wykonania umowy - art. 6 ust.1. lit. b oraz w celu realizacji przez Nas prawnie uzasadnionych interesów, związanych z Naszą działalnością, takich jak informowanie o nowościach wydawniczych, zniżkach i promocjach wyżej wymienionych celach statutowych - art. 6 ust.1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 t.j. z późn.zm.)  i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 t.j. z późn.zm.).

 

5. Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak w przypadku nie podania przez Państwa danych nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, wysłać newslettera lub zadzwonić do Państwa.

Dane nam udostępniane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Analizujemy zachowania Klientów na naszej stronie oraz ich wybory zakupowe, aby oferować produkty podobne, dopasowane do ich preferencji.

Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego.

 

Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres ksiegarnia@poloniachristiana.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 12 385-36-01.

 

6. Komu mogą być udostępnione Państwa dane.

Państwa dane mogą być udostępnione:

1. firmom zajmującym się dostarczaniem przesyłek z zamówieniami (np. Poczta Polska, firmy kurierskie)

2.    firmom udostępniającym narzędzie do komunikacji newsletterowej

3.    firmom zajmującym się przygotowaniem wysyłki katalogu drukowanego

4.    osobom zajmującym się w Stowarzyszeniu  księgowością

5. firmom zajmującym się z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem serwisem

Stowarzyszenie współpracuje z następującymi operatorami płatności:

a.    tpay operatora serwisu tpay.com

 

7. Czas przechowywania Państwa danych.

Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu lub serwisu, w związku z celami statutowymi oraz wykonywaniem umowy sprzedaży Towarów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

 

8. Rezygnacja z usług.

 

W przypadku gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody, np. na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres ksiegarnia@poloniachristiana.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub pod numer telefonu 12 385-36-01.

9. Dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę. Technologia cookies.

Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z serwisem Sklepu w logach systemowych serwisu Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z serwisem Sklepu. Administrator informuje, że będzie przetwarzał te dane, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu Sklepu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem Sklepu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta lub innej osoby fizycznej w serwisie Sklepu. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Administrator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:

a) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

b) dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,

c)  tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu.

Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

10. Poziom bezpieczeństwa danych.

Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail: ksiegarnia@poloniachristiana.pl.

Jednocześnie Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

Klient, Administrator uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.

 

11. Zmiana Polityki Prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się pod adresem https://www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl/polityka-prywatnosci-oraz-polityka-cookies,24,c.html

 

12. Kontakt.

Stowarzyszenie kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego e-maila i  numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu – e-mail: ksiegarnia@poloniachristiana.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, o ile nie mogą lub nie chcą zrobić Państwo tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail: ksiegarnia@poloniachristiana.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”, ul. Skawińska 13/13, 31-066 Kraków.

Aktualne dane kontaktowe znajdują się zawsze na stronie https://www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl/kontakt,11,c.html

 

 

 
 
Twoje dane są w pełni bezpieczne. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z Polityką Prywatności Księgarni Kontrrewolucji
Płatności obsługuje:
Tutaj zapłacisz przez:
lub wiele innych
KLIKNIJ i poznaj pełną listę
dostępnych form płatności
 
TWOJE KONTO
NOWOŚCI WYDAWNICZE
DEWOCJONALIA
INFORMACJE
COPYRIGHT BY
 
Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” 2024
logo